Strona główna Edukacja Wyższa Akademia Górniczo-Hutnicza – duma Krakowa

Akademia Górniczo-Hutnicza – duma Krakowa

0
Akademia Górniczo-Hutnicza – duma Krakowa

Ne21w4Jedną z najważniejszych uczelni technicznych w Polsce jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Jest to stosunkowo młoda uczelnia, ale wyróżnia się innowacyjnością i osiągnięciami z dziedziny nauki. Jest również największa w skali kraju. Jej główna siedziba jest zlokalizowana w Krakowie, jednak posiada ona sporą ilość ważnych dla jej funkcjonowania oddziałów. Miedzy innymi w:

 • Dąbrowie Górniczej (zarządzanie i inżynieria produkcji);

 • Nowym Sączu i Rudzie Śląskiej (geodezja i kartografia);

 • Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie i Krośnie (górnictwo i geologia).

Początki związane ze stworzeniem uniwersytetu sięgają 1912 roku. Do zatwierdzenia decyzji o jej powstaniu doszło w 1913 roku. Do faktycznego rozpoczęcia działań akademii jednak nie doprowadzono. Przerwała je wojna z 1914 roku.

Do wznowieniu pracy nad rozpoczęciem działalności akademii doszło tuż po zakończeniu I wojny światowej. Uroczystego otwarcia uczelni w 1919 roku dokonał sam Józef Piłsudski, pełniący wtedy funkcję Naczelnika Państwa. Patronką uczelni została święta Barbara, a budowę własnego gmachu władze nowej uczelni rozpoczęły w 1923 roku.

Podczas II wojny światowej uczelnia przeżyła ogromny kryzys. Władze okupacyjne, zamierzając zniszczyć elity Rzeczpospolitej, doprowadziły do aresztowania profesorów i władz uczelni. Wielu z nich trafiło do obozu koncentracyjnego. Równocześnie zrabowano właściwie w całości mienie nowopowstałej uczelni. Uratowano jedynie część księgozbioru, dzięki osobistym staraniom pracowników uczelni. Równocześnie podjęto starania, by kontynuowano nauczanie w konspiracji.

Po zakończeniu wojny dołożono starań, by odbudować stan uczelni wyższych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutniczo okazała się jedyną uczelnią techniczną w kraju i jako taka rozpoczęła pracę nad wznowieniem działalności oraz nad pomocą innym ośrodkom akademickim (by także w innych rejonach kraju powstały uczelnie techniczne na wysokim poziomie). Akademia z Krakowa przyczyniła się do postania wielu – dziś renomowanych uczelni:

 • Politechniki Śląskiej;

 • Politechniki Krakowskiej;

 • Politechniki Warszawskiej;

 • Politechniki Gdańskiej

 • Politechniki Wrocławskiej.

Dziś Akademia Górniczo-Hutnicza cieszy się zasłużonym prestiżem w kraju. Stoi także stosunkowo wysoko w rankingach światowych. Ważną działalnością Akademii jest wdrażanie innowacyjnych technologii w przemyśle. Chodzi przede wszystkim o prace na rzecz pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W tym celu współpracuje z uczelniami z innych miast europejskich.

Obecnie w skład uczelni wchodzi aż 16 wydziałów, w tym:

 • Wydział Górnictwa i Geodezji;

 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji;

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;

 • Wydział Energetyki i Paliw;

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej;

 • Wydział Matematyki Stosowanej

oraz

 • Wydział Humanistyczny.

Władze uczelni wydają wiele liczących się na rynku czasopism naukowych, w tym szczególnie dotyczące geodezji, geologii, górnictwa i inżynierii środowiskowej. Posiadają także liczne, współpracujące lub podległe uczelni jednostki naukowo-dydaktyczne.