students-703001_1280Bardzo często kończą szkołę ponad gimnazjalną zastanawiamy się czy warto rozpocząć studia wyższe? Czy poświęcić kolejne lata na naukę, czy może po zakończeniu szkoły pójść na studia? Oczywiście odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna i nie można w sposób łatwy i prosty na nie odpowiedzieć. Wszystko to zależy od kilku czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę cele młodego człowieka, jego predyspozycje oraz kwalifikacje jaki posiada po ukończeniu szkoły.

Zawód

Po pierwsze, pod uwagę wziąć należy to, jaką szkołę ponad gimnazjalną skończyliśmy. Czy jest to szkoła zawodowa, technikum czy może liceum. W przypadku dwóch pierwszych, absolwent szkoły, posiada już konkretny zawód.

Szkoła zawodowa

Zwłaszcza absolwent szkoły zawodowej. Po tak zwanej zawodówce, młody człowiek kończą edukację, posiada konkretny zawód i fach w ręku. Nie stoi zatem nic na przeszkodzie, aby rozpocząć pracę zawodową. Jeśli tylko rzeczywiście znamy się na fachu, którego uczyliśmy się w szkole zawodowej. Rynek pracy otwarty jest w tej chwili na fachowców z wielu konkretnych dziedzin. Osoba posiadająca konkretny zawód nie powinna mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, tym bardziej, że w tej chwili gospodarka potrzebuje fachowców. Podjęcie pracy oczywiście nie oznacza, że nie może dalej kontynuować edukacji. Pracując możemy uczęszczać do wieczorowej szkoły dla dorosłych i nadal się kształcić i zdobywać wiedzę.

Technikum

Absolwent technikum ma dwa asy w rękawie. Z jednej strony, szkołę kończy maturą, zatem ma otwartą drogę na studia wyższe. Z drugiej strony, posiada zawód technika w konkretnej dziedzinie, zatem może podjąć on zatrudnienie. Wybór w tym przypadku należy do niego. Najczęściej absolwenci technikum wybierają studia wyższe w kierunkach technicznych. Zwykle wybierając taki kierunek studiów, który jest kontynuacją ich nauki w szkole średniej. Ich wybór to najczęściej politechnika, bądź inna szkoła wyższa techniczna. Innym rozwiązaniem jest także podjęcie pracy w zawodzie i jednoczesne podjęcie studiów na przykład w trybie zaocznym. Warto zauważyć, że wiele firm i przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom po technikum, opłacenie studiów. Takie rozwiązanie byłoby optymalne.

Liceum

Absolwenci liceum, choć posiadają szeroką wiedzę ogólną to niestety nie posiadają konkretnego zawodu. Jest to często spory problem przy próbie podjęcia pracy zawodowej zaraz po skończeniu studiów. Pracodawcy często wymagają bądź doświadczenia zawodowego, bądź konkretnego wyuczonego zawodu.
Najlepszym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem wśród absolwentów liceum jest wybór studiów wyższych. Umożliwia to kontynuowanie nauki i zdobycie kwalifikacji w danej dziedzinie w postaci licencjatu bądź studiów magisterskich. Jak zatem widać nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy po skończeniu szkoły ponad gimnazjalnej warto podjąć naukę w szkole wyższej. Zależy to od każdego młodego człowieka z osoba oraz od tego z jakimi kwalifikacjami kończy szkołę.