5429700ab4cb7-64250_630x298Bardzo pożądaną dzisiaj umiejętnością na rynku pracy jest znajomość języków obcych. Stąd też coraz większym zainteresowaniem maturzystów cieszą się studia filologiczne. Pozwalają one zdobyć umiejętność biegłego posługiwania się wybranym językiem, a także rozszerzyć zainteresowania odnośnie kultury i historii wybranego obszaru językowego. Studiowanie obojętnie jakiej filologii obcej nie ogranicza się bowiem do samej nauki języka, jak to bywa na kursach językowych. Program takich studiów składa się zwykle z trzech bloków obejmujących swym zakresem językoznawstwo, literaturoznawstwo i zagadnienia historyczno-kulturowe. Bardzo często uczelnie wprowadzają zajęcia poświęcone kształceniu praktycznemu, takie jak nauka skutecznej komunikacji, tłumaczenia, języki specjalistyczne czy technologie informacyjne. Do najchętniej studiowanych filologii należy dzisiaj angielska. Studenci tego kierunku bardzo często łączą go z inną filologią. Ponieważ znajomość języka angielskiego jest już bardzo powszechna i nikogo nie zaskakuje, zwiększają tym samym swoje szanse na znalezienie ciekawej pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się też filologie niemiecka, hiszpańska i włoska. Warto niewątpliwie zwrócić uwagę na język francuski, drugi pod względem znaczenia w dyplomacji europejskiej. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na absolwentów filologii romańskiej, szczególnie w dużych miastach, gdzie swoje oddziały mają zagraniczne firmy. Podobnie poszukiwane są osoby z bardzo dobrą znajomością takich języków jak norweski czy niderlandzki. Z tego względu, że w szkołach rzadko naucza się dziś języka rosyjskiego, również i taka specjalność na studiach filologicznych będzie dobrym wyborem. Badania rynku pracy pokazały, że absolwenci slawistyki także nie mają większych problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Od jakiegoś czasu popularnością wśród maturzystów cieszą się filologie orientalne. Często główny powód wyboru takiego kierunku stanowi po prostu pasja, ale młodzi ludzie uważają też, że ukierunkowanie się na bardzo wąską dziedzinę, stwarza lepsze perspektywy na przyszłość. Do najczęściej wybieranych filologii orientalnych należą u nas arabistyka, ze względu na chęć bliższego poznania tak odległej nam kultury, oraz japonistyka, turkologia i indologia. Studenci często łączą studiowanie rzadkich filologii z innymi kierunkami. Zdarza się, że absolwenci znajdują pracę poza granicami kraju, w różnych oddziałach instytucji międzynarodowych, które poszukują osób ze znajomością kilku języków obcych, w tym najczęściej jednego niszowego.
Filologie obce warto studiować zwłaszcza wtedy, gdy komuś zależy na rozwijaniu zainteresowań związanych z danym krajem. Wyposażają one absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną, uczą nowego spojrzenia na świat i wrażliwości na inne, obce kultury. Uczą też wytrwałości w dążeniu do celu i dają szansę na znalezienie ciekawej pracy w różnych branżach, takich jak tłumaczenia, nauczanie języków, obsługa klienta czy marketing.