books-933333_1280Żyjemy w czasach nowych technologii i innowacji. Świat staje się coraz bardziej praktyczny. Coraz popularniejsze stają się zatem kierunki techniczne. Czy warto zatem jeszcze studiować kierunki humanistyczne?

Coraz częściej słychać głosy, mówiące, iż humanistyka przechodzi o przeszłości. Trudno absolwentom kierunków humanistycznych znaleźć pracę. Kierunki takie jak filozofia, socjologia czy filologia polska stają się coraz mniej popularne, a uczelnie wyższe mają coraz większe problemy z pozyskaniem kandydatów na te kierunki studiów. Czy jednak rzeczywiście jest tak, że humanistyka nie jest już potrzeba? Choć wielu może powiedzieć, iż nie ma ona wymiaru praktycznego, to przyznać należy, że człowieka kształtuje nie tylko konkretny zawód, który wykonuje w pracy, ale także wiedza o świecie, czy historia idei. Oprócz pracowników codziennie wykonujących swoje obowiązki w pracy, jesteśmy także członkami danego społeczeństwa. Społeczeństwa, na które mamy większy bądź mniejszy wpływ, społeczeństwa, które kształtujemy. Człowiek jako jednostka społeczna, musi zatem posiadać elementarną wiedzę humanistyczną, historyczną, czy społeczną. Nie można bowiem rozumieć i dobrze funkcjonować we współczesnym świecie społecznym i politycznym, nie posiadając wiedzy o tym jak nasze społeczeństwo się kształtowało, jakie były tego przyczyny i jakie skutki przyniosło.

Zatem choć być może humanistyka znalazła się współcześnie na bocznym torze, to nie możemy jej jednak pomijać w kształtowaniu młodych ludzi, zwłaszcza na studiach wyższych. Choć kierunki studiów ściśle humanistyczne będą zapewne wciąż mieć problemy z zainteresowaniem kandydatów, to nie możemy w kształceniu humanistycznym pomijać kierunków praktycznych czy technicznych. Dla dobra społeczeństwa w procesie kształcenia wyższego nawet na kierunkach technicznych, swoje miejsce znaleźć powinien choćby podstawowy kurs humanistyki. Humanistyka kształtuje człowieka. Sprawia kim jesteśmy. Buduje w nas naszego poglądy, nasz światopogląd. Pominięcie tak ważnych walorów w procesie kształcenia wyższego byłoby ogromnym błędem, które działałoby w sposób negatywny na przyszłe pokolenia.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu, należałoby zatem odpowiedzieć zdecydowania tak. Warto studiować kierunki humanistyczne. Nie możemy odwracać się plecami od wiedzy humanistycznej, historii, literatury, czy filozofii. Być może wiedza tak, nie przełoży się dla młodego człowieka na znalezienie dobrej pracy, ale z pewnością młodego człowieka ukształtuje. Młody człowiek, który w trakcie studiów dzięki humanistyce nauczy się krytycznie i logicznie myśleć, z pewnością poradzi sobie na trudnym rynku pracy, a następnie w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Praktycznie jest także połączyć studia praktyczne, techniczne ze studiami humanistycznymi. Nie ma przeszkód, aby studiować dwa kierunki, choćby medycynę i filozofię. Taki absolwent z pewnością będzie lepiej przygotowany do dorosłego i zawodowego życia.