Czym jest edukacja dla bezpieczeństwa? Od niedawna jest to przedmiot, który w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zastępuje znane wszystkim przysposobienie obronne. Resort edukacji postanowił nieco odświeżyć i bardziej unowocześnić ten przedmiot, zmieniając strukturę samych podręczników oraz omawianą problematykę. Uczniowie podczas lekcji są przede wszystkim instruowani odnośnie pierwszej pomocy, zagrożeń związanych z ludnością, katastrofami. Wiele osób zastanawiało się, czy odmieniona forma przysposobienia obronnego faktycznie pozwoli na zmianę charakteru tego przedmiotu. Okazało się jednak, iż poza zmianą w podręcznikach niezbędna jest również zmiana mentalności nie tylko samych nauczycieli, ale i uczniów. Przysposobienie obronne było bowiem do tej pory przedmiotem traktowanym z przymrużeniem oka. Obecnie stale trwają prace nad tym, aby przedmiot ten był przede wszystkim rzetelnie wykładany oraz aby edukacja dla bezpieczeństwa stała się przedmiotem ciekawym i pomocnym. Podejmowanie tematyki związanej z pierwsza pomocą jest bowiem najlepsza drogą do zainteresowania młodych tym tematem oraz oswojeniem pewnych procedur, być może niezbędnych do uratowania czyjegoś życia w przyszłości Edukacja dla bezpieczeństwa jest doskonałym rozwiązaniem również dla gimnazjalistów, który do tej pory nie mieli możliwości zapoznania się z pierwszą pomocą.

Czy edukacja dla bezpieczeństwa jest prowadzona w sposób poprawny? Wiele robi się aby zmienić tok myślenia odnośnie przedmiotu, jakim było przysposobienie obronne. Aktualnie stawia się przede wszystkim na wykształconych pedagogów, którzy nie tylko skutecznie potrafią przekazać informacje, ale potrafią także interesować oraz zaintrygować. To nauczyciel jest kluczem do sukcesu zajęć.

Programy takie jak edukacja dla bezpieczeństwa są prowadzone w wielu krajach europejskich – najsilniejszy nacisk kładzie się na nie głównie w krajach skandynawskich. Wiele uwagi przykłada się tam również do współczesnych zagrożeń, które od jakiegoś czasu rozprzestrzeniają się również w krajach europejskich – mowa tu głównie o zagrożeniu terroryzmem, ksenofobią oraz wzrastającymi napięciami pomiędzy konkretnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi jeden kraj. W Polsce problemy te nie są tak uwidocznione, jednak warto o nich mówić. Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa powinien na stałe wejść do kanonu zajęć a uwaga mu poświęcana również powinna być znacznie wyższa niż do tej pory.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest również często poruszana w placówkach przedszkolnych – oczywiście w ramach zrozumiałych dla dzieci w tym wieku. Współcześnie przykłada się wiele uwagi do tego, aby już od najmłodszych lat dzieci były uczone odpowiedzialności oraz potrafiły samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa? W systemach przedszkolnych jest to przede wszystkim uświadamianie dzieciom zagrożeń – może być to ruchliwa ulica, miejsce, którego dzieci nie znają, również osoby, które dziecko o coś proszą, a których dzieci nie znajdą. Edukacja dla bezpieczeństwa pozwala na wyrobienie w dzieciach pewnej niepewności, szczególnie w stosunku do osób obcych.