Miejsca takie jak szkoła policyjna odzyskują dawny splendor oraz zainteresowanie. Wynika to nie tylko ze stabilnej pracy po ich ukończeniu, ale również ze stale rosnących niepokojów społecznych w Europie. Coraz częstsze akty terroru, wandalizmu sprawiają, iż coraz więcej osób pragnie służyć na rzecz kraju, przede wszystkim w jednostkach policyjnych. Szkoła policyjna kształci młodych kadetów, którzy w późniejszym okresie mogą podjąć prace w konkretnych jednostkach operacyjnych lub też pozostać w kadrze naukowej. Szkoła policyjna to miejsce, która szkoli nie tylko osoby związane z bezpośrednią interwencją czy też działaniami śledczymi – coraz częściej pojawiają się tam również wydziały związane z psychologią interwencyjną czy policyjną. Osoby kształcące się na policyjnego psychologa muszą być przede wszystkim przygotowane do pracy w trudnych warunkach z osobami niebezpiecznymi lub też niezrównoważonymi psychicznie. Szkoła policyjna kształci w sposób kompleksowy – kadeci mogą liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne doświadczalny wykładowców, ale również na możliwość korzystania z wysokiej jakości sprzętu.

Do kogo kierowana jest szkoła policyjna? Przede wszystkim do młodych adeptów szkół sportowych oraz osób pragnących związać swoją karierę zawodowa właśnie z tym zawodem. Szkoła policyjna to miejsce odpowiednie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – oczywiście zanim zostaną oni przyjęci muszą oni odbyć szereg egzaminów, zarówno pisemnych, jak i sprawnościowych. Jak wyglądają te egzaminy? W przypadku egzaminów pisemnych szkoła policyjna stawia przede wszystkim na wiedzę ogólną, ale też na znajomość fizyki, matematyki oraz historii. Zagadnienia mogą dotyczyć historii kraju, jak również zadań do rozwiązania pod odpowiedni wzór. W przypadku pozytywnego przejścia tego etapu kandydaci zapraszani są na tory przeszkód, gdzie w określonym czasie mają wykonać konkretne ćwiczenia fizyczne. Na torze przeszkód znajdują się przeszkody do przeskoczenia, przeciągnięcia, również tor, który należy przebiec w odpowiednio krótkim czasie. Ciekawe jest, iż inne kategorie czasowe stosowane są w stosunku kobiet, jak i mężczyzn. Ostateczne wyniki obu egzaminów publikowane są najczęściej na stronie internetowej danej placówki – na ich podstawie powstaje również lista rezerwowych.

Szkoła policyjna zapewnia również doskonałe wykształcenie – kadeci uczą się nie tylko historii, ale również wspólnie analizują wiele sytuacji kryzysowych, które szerokim echem odbiły się o polskie media. Podczas zajęć kadeci analizują poszczególne zachowania policjantów, poznają metody radzenia sobie z osobami groźnymi. Ich zadaniem jest również opanowanie sytuacji kryzysowej w przypadku tłumu. Szkoły policyjne to również doskonała alternatywa dla osób, które nie mogą zdecydować się na służenie w regularnej armii, głównie kobiety. W programie nauki w szkołach policyjnych znajduje się również przedmiot związany z walką ze stresem – funkcjonariusze policji narażeni są w olbrzymim stopniu na działanie silnego stresu.