03 Katowice 100316 Targi Edukacyjne 2016Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwy. Tym bardziej, że pierwsze decyzje w tym względzie podejmuje się przecież w wieku nastoletnim – wtedy jeszcze nie każdy wie, jak chciałby rozwijać swoja przyszłość zawodową. Ma mała wiedzę i doświadczenie życiowe, więc trudno jest mu podejmować tak istotne decyzje. Jednak pewne predyspozycje pojawiają się już w wieku szkolnym. Na ogół różnicie się to na kilku poziomach – ważne jest ogólnie przede wszystkim to, jak dana osoba radzi sobie z nauką. To jest właściwie kluczowe – problemy w nauce oznaczają, że taka osoba wyborze szkołę zawodową, kursy zawodowe i wcześnie zakończy edukację. Osoba, która uczy się dobrze – będzie wybierać dalsze, wieloetapowe kształcenie, gdyż ma do tego predyspozycje intelektualne. Oprócz predyspozycji intelektualnych ważne jest także nastawienie – nie każdy lubi się uczyć, nawet, jeśli ma dość wysoki poziom inteligencji, wtedy też będzie dążyć do tego, by dość szybko ukończyć edukację i wieść w życie zawodowe. Wśród osób, które mają zamiar kontynuować naukę, ważne jest też dalsze sprawdzenie predyspozycji. Tutaj też można już w wieku szkolnym zaobserwować pewne predyspozycje – np. predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych lub humanistycznych, predyspozycje matematyczne lub humanistyczne, przyrodnicze itd. Określić można także inne cechy, które mogą być przydatne w dalszej pracy lub też mogą być przeszkodą w podjęciu pracy w danym kierunku. Czyli mogą to być np. systematyczność lub jej brak, stabilność, odpowiedzialność, precyzja, stateczność, aktywność, bierność. Nie każdy może np. pracować w statycznej pracy – choćby wymagającej siedzenia przy biurku przez wile godzin. Osoba aktywna będzie się lepiej czuła w innych zadaniach – praca w terenie, delegacje, kontakt z ludźmi itd. Są osoby, które przejawiają większe ambicje – uczą się dobrze, chcą się w pracy rozwijać, nie chcą, by ich praca była ciągle na tym samym poziomie. Muszą więc wybrać branże, która pozwala im na rozwój zawodowy, daje takie możliwości. Takich branż jest wiele, nie muszą wcale to być branże bardzo prestiżowe i wymagające, takie jak np. medycyna. Także praca w sklepie może dawać takie możliwości, w dużym sklepie, gdzie są różne stanowiska. Można awansować w tracie kariery zawodowej, od sprzedawcy, do kierownika itd. Są także osoby, które mimo iż uczą się dobrze, nie wykazują wielkich ambicji, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. Cenią bardziej stateczność, stabilność i bezpieczeństwo. Nie zależy im na awansie zawodowym i rozwijaniu się. Niestety może się okazać, że w związku z tym takie osoby będą musiały często zmieniać pracę, branże, gdyż obecnie jest duże nastawienie na rozwój pracownika. Tylko na stanowiskach bardzo podrzędnych nie jest to wymagane. Dlatego tak naprawdę wybranie dla siebie odpowiedniej pracy, branży nie jest łatwe. Na szczęście dorosłym życiu są inne możliwości manewru – coraz rzadziej się zdarza, by pracować w branży czy zawodzie wyuczonym. Dlatego tak naprawdę nie ma się co martwić, jeśli pod koniec kształcenia zawodowego czy studiów okaże się, że wcale nie chcemy w danej branży pracować, że wcale nie mamy predyspozycji do pracy w danym zawodzie czy branży. Można się przekwalifikować, wiele jest takich prac, takich zawodów, czy stanowiska, które nie wymagają konkretnego przygotowania zawodowego, a pewnych predyspozycji, umiejętności. Choćby handel czy marketing w szerokim ujęciu. Dlatego tak naprawdę właściwie na każdym etapie życia można jeszcze coś zmienić i poszukiwać swojej drogi zawodowej. Nie ma więc co żałować młodzieńczych i niedojrzałych wyborów, które okazały się wyborami nietrafnymi.