gangster-539993_1280Zawód prywatnego detektywa budzi podziw wielu osób. Duży wpływ na wyobrażenie o tym, jak wygląda codzienna praca przedstawicieli tego zawodu wywarły na pewno filmy i powieści literackie. W rzeczywistości sytuacja przedstawia się jednak nieco inaczej. Pewnych rzeczy detektyw zrobić nie może, bo zawsze musi działać zgodnie z prawem.
Prywatny detektyw to zawód, który wymaga od kandydata posiadania pewnych cech charakteru, ale i spełnienia szeregu warunków. Nie trzeba już  zdawać egzaminu państwowego, by potem ubiegać się o licencję. Wystarczy zaliczyć szkolenie, a następnie złożyć wniosek o jej wydanie. Kursy detektywistyczne znajdują się w ofercie szkół policealnych oraz agencji lub biur detektywistycznych. Na liście najważniejszych wymagań, które należy spełniać, znajdują się: ukończenie 21 lat, posiadanie wykształcenia średniego oraz obywatelstwa polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej i prawa do pracy, a także zdolność do czynności prawnych. Ponadto przeciwko osobie, która wnioskuje o licencję, nie może toczyć się postępowanie o przestępstwo. Przyszły detektyw musi posiadać zaświadczenie o niekaralności, pozytywną opinię właściwego komendanta Policji oraz stosowne orzeczenie lekarskie. W zawodzie prywatnego detektywa przydadzą się takie cechy charakteru jak: odwaga i umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z drugą osobą, a także zdolność do szybkiego decydowania. Obecność tych cech wynika ze specyfiki pracy detektywa. Sprawy, z którymi zwracają się do niego klienci bardzo się od siebie różnią. Wielu rzeczy w trakcie działań nie da się po prostu przewidzieć. Mogą zdarzyć się różne sytuacje, w których trzeba umieć się odnaleźć.

Prywatny detektyw to zawód odpowiedni dla osób, które odnajdują się w docieraniu do różnych sposobów rozwiązywania danego problemu. Praca dostarcza każdego dnia wielu wrażeń, a niektóre wydarzenia zaskakują nawet doświadczonych detektywów.