Uczelnie wyższe w Polsce wyrastają jak grzyby po deszczu. Pomimo niżu demograficznego stale powstają nowe uczelnie, najczęściej prywatne, które starają się werbować w swoje szeregi młodych studentów. Do niedawna pokutowało przekonanie, iż na uczelniach prywatnych studenci nie muszą się starać – wystarczy, aby mieli zasobny portfel. Nie jest to jednak prawdą. Z biegiem czasu również uczelnie wyższe stanowczo podniosły swój poziom – wiąże się to również ze stale spadającą jakością nauczania na uczelniach państwowych. Wielu wykładowców coraz chętniej przenosi się ze swoją pracą właśnie na uczelnie prywatne. placówki te zapewniają im możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie oraz znacznie wyższe zarobki. Również studenci, zachęceni wizją dalszej współpracy z uczelniami prywatnymi decyduje się na otwieranie przewodów doktorskich. To jednak muszą robić na klasycznych, państwowych uczelniach, posiadających ku temu odpowiednie zezwolenia. Studia doktoranckie stanowią doskonałą alternatywę dla osób pragnących związać swoja karierę z życiem akademickim. Studia doktoranckie trwają jednak kilka lat – warto więc wcześniej przygotować się na wszelkie wyrzeczenia z tym związane. Jak przebiegają studia doktoranckie?

kto decyduje się na studia doktoranckie? Przede wszystkim osoby pragnące związać swoja przyszłość z uczelnia i mającą jasne cele związane z karierą naukową. Aby jednak dostać się na studia doktoranckie należy przestrzegać ścisłego regulaminu – przede wszystkim złożyć odpowiednie podanie, w którym znajdą się wszystkie wymagane od kandydata dokumenty. Studia doktoranckie to kolejne kilka lat nauki, o czym kandydat musi wiedzieć. Wprawdzie nie ma tu klasycznych sesji jak podczas studiów magisterskich czy licencjackich, jednak warto pamiętać, iż odpowiednie zaliczenia są obowiązkowe. Studia doktoranckie prowadzone są przez kilka dni w tygodniu. Tok można ustalić indywidualnie jeśli kandydat na doktora pracuje również zawodowo.

W ramach studiów doktoranckich jest on zobowiązany do prowadzenia określonej ilości godzin zajęć ze studentami. Godziny te mogą być płatne lub tez nieodpłatne – wszystko zależy od charakteru uczelni, ilości studentów i wielu innych czynników. Doktoranci zobowiązani są również do uczestniczenia w licznych konferencjach związanych z ich kierunkiem nauczania. Wymaga się od nich również napisania kilkunastu publikacji, które będą stanowiły również podstawy do odczytów na konferencjach. Konferencje odbywają się na terenie całego kraju. Wielu doktorantów jeździ ze swoimi promotorami i wspólnie pracują nad wystąpieniami. Doktoranci powinni mieć kilka opublikowanych prac naukowych w pismach branżowych czy akademickich.

Czy studia doktoranckie są drogie? To zależy również od samego profilu nauczania, jak i uczelni. Wiele uczelni pragnie przywiązać do siebie konkretnych doktorantów, przez co oferuje im bardzo atrakcyjne warunki przewodu doktorskiego. Kolejnym zagadnieniem są dochody doktorantów. Istotne jest, aby poza zajęciami związanymi ze studiami mieli oni możliwość pracy zarobkowej.