Studiowanie jest obecnie niezwykle popularne. Zdecydowana większość młodych ludzi, kończąc szkołę średnią, podejmuje studia wyższe. Nie zawsze jednak, kończąc studia, można liczyć na tak samo dobrą pracę. Istnieją kierunki, które bardziej opłaca się kończyć i takie, które nie dają większych perspektyw na dobrą i ambitną pracę.

Rozpatrując zagadnienie studiowania w Polsce pod tym kątem należy zauważyć, że pewne kierunki studiów, właśnie ze względu na szanse, jakie dają absolwentom, będą w przyszłości bardziej popularne, inne zdecydowanie mniej. Jakie są w związku z tym najbardziej perspektywiczne kierunki studiów w naszym kraju?

Zanim najważniejsze z nich zostaną pokrótce opisane, generalna uwaga. Perspektywiczne kierunki studiów to takie, które, jak wspomniano dają szansę na dobrą pracę. Tutaj możemy podzielić poszczególne zawody na dwie podstawowe grupy, przyjmując za kryterium podziału przyczynę ich popularności wśród młodych ludzi i ich renomy, jako perspektywicznych zawodów.

Pierwsza grupa renomowanych zawodów obejmuje profesje, które zawsze są w społeczeństwie potrzebne, ponieważ osoby je wykonujące świadczą potrzebną usługę. Można tutaj wymienić choćby lekarzy czy prawników. Druga grupa to zawody, których renoma rośnie ze względu na zmieniające się struktury społeczne czy też rozwój pewnych dziedzin wiedzy i nauki. Tutaj jako przykład wymienić można programistów i grafików komputerowych oraz wszystkich specjalistów z dziedziny IT oraz informatyki.

Od wielu już lat do najpopularniejszych kierunków studiów zalicza się prawo. Ponieważ, jak wspomniano, prawnicy będą zawsze potrzebni, ten kierunek z całą pewnością można określić, jako perspektywiczny. Tym bardziej, że prawników potrzeba obecnie nie tylko w zawodach typowo prawniczych, jak adwokat, prokurator, radca prawny czy sędzia, ale także w wielu korporacjach. Można zauważyć trend powstawania w większych firmach czy instytucjach publicznych działów czy departamentów prawnych. Zatrudnione w nich osoby, to oczywiście w większości prawnicy. Ponieważ trend ten się nasila, absolwenci studiów prawniczych będą bez wątpienia coraz bardziej potrzebni na rynku pracy w Polsce.

Drugi zawód, który wpisuje się w potrzeby społeczne i zawsze będzie niezbędny, to lekarz. Raz jeszcze można stwierdzić, że nie tylko liczba lekarzy, którzy są potrzebni, utrzyma się w przyszłości, ale będzie też rosnąć. Jest to spowodowane faktem, że powstaje w naszym kraju coraz więcej prywatnych przychodni i klinik, w których potrzeba rosnącej liczby specjalistów z różnych dziedzin medycznych. Ponadto też profesjonalizacja wielu klubów sportowych, uprawiających różne dyscypliny sportu, prowadzi do powstania potrzeby zatrudniania tam lekarzy sportowych, jednej z najmłodszych dziedzin medycznych, także zyskującej na popularności. To wszystko oznacza, że medyczne kierunki studiów należą do perspektywicznych i z całą pewnością będą się cieszyć niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi.

Jak wspomniano, perspektywicznym zawodem jest także programista czy grafik komputerowy. Zapotrzebowanie na usługi tych specjalistów rośnie, ponieważ rośnie liczba stron internetowych w Polsce. Podobnie rzecz ma się z innymi informatycznymi zawodami, jak choćby specjalista IT. Postępująca komputeryzacja sprawia, że pojawia się coraz więcej miejsc pracy dla osób z takim właśnie wykształceniem. To z kolei prowadzi do popularyzacji informatycznych kierunków studiów.

Innym perspektywicznym kierunkiem jest dziennikarstwo. Na polskim rynku liczba dziennikarzy stale rośnie i dalej będzie rosnąć. Co jest tego przyczyną? Chodzi tutaj o szybki rozwój różnego rodzaju mediów, w tym także elektronicznych. Można zaobserwować, że coraz więcej jest w Polsce kanałów telewizyjnych. W każdym z nich ktoś musi pracować i występować przed kamerami, a to oznacza rosnące zapotrzebowanie na dziennikarzy. Podobnie jest w przypadku portali internetowych – jest ich znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu i nadal ich przybywa. W tych portalach również ktoś musi pracować, a to oznacza kolejne miejsca pracy dla dziennikarzy. Wydaje się, że trend ten będzie postępował.

Kolejnym perspektywicznym kierunkiem studiów jest zarządzanie. Dlaczego? Ponieważ postępująca profesjonalizacja wielu przedsiębiorstw, a także instytucji państwowych prowadzi do tego, że potrzeba coraz więcej wykształconych menadżerów i innych przedstawicieli kadry zarządzającej. Ukończenie tego (lub pokrewnego) kierunku studiów daje bardzo duże szanse na uzyskanie dobrej pracy w większych korporacjach, z których coraz więcej potrzebuje młodych, dobrze przygotowanych do zarządzania ludzi.

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście grupy perspektywicznych kierunków studiów, ale może stanowić materiał do pogłębionej analizy tematu. Na pewno warto nad tym się zastanowić przed wyborem kierunku odpowiedniego dla siebie, ponieważ może to później zadecydować o całym życiu młodej osoby.