teacher-1013890_1280Co najmniej raz w roku różne instytucje dokonują rankingu uczelni wyższych. Ocenia się jakość prowadzonych badań oraz zadowolenie pracodawców z absolwentów uczelni. Kryteria oceny zależą w dużej mierze od tego, czy mamy do czynienia z uczelniami humanistycznymi czy technicznymi. I tak, do najbardziej cenionych uczelni w poszczególnych kategoriach należą:

Uczelnie techniczne i politechniki:

 • Akademia Górniczo Hutnicza z Krakowa – Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Górnictwo i Geologia;

 • Politechnika Warszawska – Inżynieria Lądowa, Chemia;

 • Politechnika Wrocławska – Inżynieria i Ochrona Środowiska, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika, Elektrotechnika.

Uczelnie z zakresu prawa, handlu, administracji i zarządzania:

 • Szkoła Wyższa Handlowa w Warszawie – Handel, Zarządzanie i Marketing;

 • Politechnika Warszawska – Logistyka, Zarządzanie, Prawo i Administracja.

Uczelnie humanistyczne, w tym filologie i uczelnie z zakresu nauk społecznych:

 • Uniwersytet Jagielloński;

 • Uniwersytet Warszawski;

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

 • Uniwersytet Wrocławski;

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wśród uczelni wyższych z zakresu medycyny wyróżniają się:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny;

 • Gdański Uniwersytet Medyczny;

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W obecnych czasach, gdy rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych znacznie się skurczył, młodzi ludzie wybierając uczelnie powinni zwrócić uwagę na te, po których pracę zdobyć najłatwiej. Należą do nich:

 • Politechnika Warszawska;

 • Uniwersytet Warszawski;

 • Politechnika Wrocławska;

 • Politechnika Śląska;

 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Z rankingów jasno wynika, że bardzo wysoki poziom reprezentują uczelnie warszawskie. Uniwersytet Warszawski został doceniony za kierunki ścisłe i społeczne, a Jagielloński za humanistyczne. Przygotowując ranking brano również pod uwagę różne punkty widzenia. I tak środowisko akademickie najbardziej ceni Uniwersytet Jagielloński. Tu również przeprowadza się najlepsze badania naukowe. Najlepsze, czyli najbardziej efektywne. Pracodawcy jednak bardziej cenią, co zostało już nadmienione, Uniwersytet Warszawski. W podsumowaniu warto również wyróżnić Akademię Górniczo-Hutniczą, która w swojej dziedzinie jest nieoceniona i bije inne uczelnie techniczne pod względem innowacyjności.

Warto również zaznaczyć, jak polskie uczelnie radzą siebie na tle uczelni całego świata. Od lat królują tu uniwersytety amerykańskie. Europa w tym rankingu nie wchodzi nawet do pierwszej dziesiątki. Najlepiej wypadają uniwersytety z Wielkiej Brytanii. W Polsce uniwersytetów jest stosunkowo dużo, ale powszechniejszy dostęp do wykształcenia wyższego wcale nie oznacza, że wiedza jest na najwyższym poziomie. Niestety jest wręcz przeciwnie. Tylko nieliczny odsetek polskich studentów, z różnych powodów, ma dostęp do nauczania w najwyższej jakości. Z tego też powodu w światowych rankingach Polska wypada naprawdę bardzo nisko, nie jest żadną konkurencją dla uniwersytetów z Europy Zachodniej, nie mówiąc już o Stanach.