8nnbvdOsoby zainteresowane czytaniem powieści historycznych i oglądaniem filmów o takiej tematyce, a stojące właśnie przed podjęciem decyzji o wyborze studiów, często postanawiają studiować historię. Czasem samo hobby jednak nie wystarczy. Historia nie jest bowiem łatwym kierunkiem do studiowania. Wymaga dużego zaangażowania i ciągłego poszerzania wiedzy zarówno z zakresu wydarzeń z przeszłości jak i współczesnych. Do tego dochodzi obowiązek czytania wielu lektur i pisania licznych referatów
.Od kandydatów na studia historyczne wymaga się dzisiaj przede wszystkim zdania matury z tego przedmiotu, choć można znaleźć uczelnie, które rekrutują na podstawie takich przedmiotów jak język polski, wiedza o społeczeństwie czy historia sztuki. Wbrew opinii, że po ukończeniu tego kierunku, perspektywy nie rysują się zbyt ciekawie, wielu młodych ludzi podejmuje te studia. Wśród nich są, oprócz pasjonatów, też tacy, którzy nie dostali się na prawo lub inny wymarzony kierunek, ale też i tacy, którzy nie potrafili dokładnie sprecyzować swych planów na przyszłość. Osoby cierpliwe charakteryzujące się dokładnością i mające dobrą pamięć całkiem dobrze odnajdują się na tym kierunku. Program studiów historycznych jest bardzo szeroki. Składają się na niego przedmioty kształcące warsztat naukowy historyka jak podstawy badań historycznych, nauki pomocnicze historii czy metodologia historii oraz zajęcia obejmujące tematyką poszczególne epoki historyczne takie jak prahistoria, historia starożytna, średniowieczna, nowożytna, XIX i XX wieku. Dodatkowo duży nacisk kładzie się na lektorat języka łacińskiego oraz naukę nowożytnych języków obcych, w tym głównie angielskiego, ponieważ znaczna część źródeł historycznych dostępna jest w tym właśnie języku. Znaczną wagę przywiązuje się też do nauczania technologii informacyjnej. Na studiach historycznych dostępne są różne specjalności do wyboru w zależności od zainteresowań studenta. Do najczęściej oferowanych zaliczają się: pedagogiczna, archiwistyczna, wiedza o kulturze, a także specjalności ukierunkowane na poszerzanie wiedzy o historii i kulturze różnych krajów, np.: romańskich, skandynawskich czy niemieckojęzycznych. Krajowe uniwersytety tworzą często nowe specjalności, aby bardziej dostosować przekazywaną wiedzę do potrzeb rynku pracy. Studia historyczne nie ograniczają dzisiaj absolwentów do poszukiwania pracy w szkole. Absolwenci znajdują też zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i administracyjnych, agencjach reklamowych, jako dziennnikarze czy w branży edytorskiej. Nieco trudniej jest tym, którzy marzą o pozostaniu na uczelni i poświęceniu się pracy naukowej, bowiem jednostki naukowe ograniczają liczbę etatów. Ukończenie tego kierunku daje szeroką wiedzę humanistyczną. Wadą jest co prawda brak konkretnego zawodu, ale zdobyte umiejętności pozwalają odnaleźć się w różnych sferach na rynku pracy. Wybierając studia historyczne, należy rozpatrzeć możliwość połączenia ich z jakimś innym. Ważne jest też chyba posiadanie umiejętności dalszego samokształcenia się w kierunku z którym wiążemy dalsze plany zawodowe.