telephone-586268_1280Trudno zaprzeczyć temu, że umiejętności informatyczne są w dzisiejszych czasach niezwykle cenione przez pracodawców. Wiele ofert pracy pochodzi z takich obszarów jak informatyka, technologie informacyjne, Internet czy handel elektroniczny. Maturzyści coraz bardziej świadomi są skali tego zjawiska. Dowód stanowi  rosnące zainteresowanie informatyką, jako kierunkiem studiów, a obok niej również innymi, blisko z nią spokrewnionymi. Programista, administrator baz danych czy inżynier systemów operacyjnych to tylko przykłady zawodów, których przedstawiciele na brak zajęcia raczej nie narzekają. Odnosi się to również do brokera informacji, stosunkowo nowego zawodu w porównaniu z pozostałymi.

Infobroker to ekspert w zakresie wyszukiwania informacji. Zatrudnienie znajdzie w agencjach reklamowych i prawie każdej firmie, prowadzącej badania rynku. Ponadto brokerów informacji poszukują też dziennikarze, a także przedsiębiorstwa, którym zależy na pozyskaniu wartościowych informacji, a nie chcą tracić czasu na ich wyszukiwanie. Infobroker, dysponujący skutecznymi narzędziami wyszukiwania, dostarczy sprawdzone dane z każdej kręgu tematycznego, zależnie od potrzeb danego klienta. Firmy potrzebują wielu informacji, które wykorzystują w różnych celach,  przykładowo do tworzenia planów marketingowych. Mogą to być na przykład dane dotyczące sytuacji ekonomicznej, zmian prawnych lub działania konkurencji. Brokerzy informacji przygotowują też na zlecenie firm specjalne raporty na wyznaczone tematy oraz prowadzą badania rynku. Pozyskane w ten sposób informacje przedsiębiorcy wykorzystują, wchodząc na rynek z nowymi produktami – zadbaj chroniąc się!

Umiejętności potrzebne w zawodzie brokera informacji zdobyć można na różne sposoby. Dobrym rozwiązaniem są studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. W programach nauczania na wielu uczelniach pojawia się coraz więcej przedmiotów z zakresu nowych technologii oraz zarządzania informacją. Studenci uczą się rozróżniać źródła informacji, a także wykorzystywać rozmaite narzędzia, służące ich wyszukiwaniu. Spędzają wiele godzin na zajęciach praktycznych, gdzie doskonalą swoje umiejętności. W programie studiów znajdują się zarówno przedmioty specjalistyczne, jak i ogólne, takie jak komunikacja werbalna, zarządzanie, psychologia czy socjologia. Na wielu uczelniach pojawiają się ciekawe specjalizacje. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie kwalifikacji umożliwiających pracę w zawodzie brokera informacji. Studia bibliotekoznawcze z odpowiednią specjalnością to tylko jedna z możliwości dla osób chcących pracować jako infobroker. Inną stanowią infobrokerskie studia podyplomowe, które pojawiają się w ofercie coraz większej liczby uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Do programu nauczania wchodzą takie zagadnienia jak: rola informacji, organizacja zasobów informacji czy  źródła i narzędzia informacyjne. Niezbędną wiedzę do pracy w zawodzie brokera informacji można zdobyć również, kończąc podyplomowe studia z zarządzania informacją. Studia te wyposażają absolwentów w takie umiejętności jak: korzystanie z nowoczesnej technologii informacyjnej, szukanie informacji w sieci i w bazach danych, a także ich organizowanie i udostępnianie. Broker informacji to również specjalność, jaką oferują niektóre wydziały w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Umiejętności pozwalające na profesjonalne wyszukiwanie informacji można zdobyć również, biorąc udział w odpowiednich szkoleniach czy seminariach, które kończą się uzyskaniem certyfikatu. Poza tym część szkół policealnych oferuje kierunek technik informacji naukowej. Jego ukończenie daje jednak bardzo ogólną wiedzę, którą trzeba koniecznie uzupełnić, chcąc pracować jako infobroker.
Broker informacji to zawód dający dobre perspektywy na przyszłość. Coraz więcej firm potrzebuje sprawdzonych informacji i dostrzega ich znaczenie. Dzięki temu właśnie rośnie zapotrzebowanie na usługi infobrokerskie.