Coraz więcej młodych ludzi wybiera studia niestacjonarne. Wszyscy jednogłośnie podkreślają, iż zależy im na jednoczesnym kształceniu się i zdobywaniu doświadczenia zawodowego, które coraz częściej jest istotniejsze niż samo wykształcenie oraz dyplomy z uczelni. Studia niestacjonarne, pomimo, że płatne, stają się dobrą alternatywą również dla młodych, którzy pragną nieco uniezależnić się od wsparcia rodziców. Dzięki temu możliwe staje się podjęcie pełnopłatnej pracy.

Pomimo, iż wiele osób uważa, iż studia niestacjonarne są dla osób, które nie dostały się na studia dzienne – to przekonanie znacząco się zmienia. osoby studiujące zaocznie zyskują coraz większy autorytet w oczach profesorów – uważani są za osoby znacznie ciężej pracujące i silnie dążące do upragnionego celu.

Czy studia niestacjonarne dają tyle samo, co studia dzienne? Z pewnością nie różnią się one podstawą programową od studiów dziennych, jednak studenci stacjonarni muszą liczyć się z tym, iż większość materiału, jak również ćwiczenia, będą musie samodzielnie wykonywać w domu. Ze względu na krótszy okres nauczania – zazwyczaj trwający od piątku do niedzieli, i to jeszcze nie w każdy weekend, studenci zaoczni zobligowani są do samodzielnego przerabiania materiału. i ewentualne rozwiewanie problemów na konsultacjach. Studia niestacjonarne to również materiały rozsyłane poprzez internet – na szczęście współcześnie znacznie łatwiej o szybki kontakt nie tylko z samymi wykładowcami, ale również kolegami czy koleżankami z grupy. Dzięki kontaktom internetowym ułatwione jest udostępnianie konkretnych materiałów edukacyjnych czy list książek Studia niestacjonarne są w przeciwieństwie do studiów dziennych płatne – ich cena wynika przede wszystkim z obranego kierunku. Do najdroższych studiów zaocznych zalicza się przede wszystkim prawo, administrację oraz ekonomię.

Jakie są powody podejmowania studiów w trybie niestacjonarnym? Przede wszystkim możliwość pracy – to główny powód, jaki podają młodzi ludzie tuż po maturze. Mając do wyboru studia dziennie i utrzymywanie się z prac dorywczych czy też studiowanie zaoczne i rozpoczęcie pracy na cały etat oraz niezależność – coraz częściej wybierają tę drugą opcję. Studia niestacjonarne dają możliwość pracy od poniedziałku do piątku, czyli w klasycznych godzinach pracy – nie kolidują one nigdy z pracą. Ważnym aspektem jest również możliwość uczenia się wieczorami. Poprzez pracę w tygodniu na pełnym etacie możliwe jest również opłacenie studiów. Studia niestacjonarne można spłacać w kilku ratach, dzięki czemu jest to znacznie wygodniejsze dla osób zarabiających mniej. Wiele uczelni oferuje również stypendia dla studentów niestacjonarnych, dzięki czemu możliwe jest skuteczne zmniejszenie kosztów poniesionych na naukę.

Studia niestacjonarne różnią się od klasycznych studiów dziennych nie tylko dniami i porami zajęć – osoby przebywające na studiach tego typu nie mają możliwości wyjazdów zagranicznych na stypendia naukowe. osoby studiujące zaocznie powinny sobie również zdawać sprawę, iż tylko konsekwencja i upór pozwolą im skutecznie zakończyć ten etap edukacji.