W dzisiejszych czasach mamy w Polsce do czynienia z sytuacją, w której zdecydowana większość młodych ludzi studiuje. Studia wyższe są uważane za przepustkę do uzyskania dobrej pracy w przyszłości. Czy jednak opinia ta oddaje rzeczywistość? Jakie są obecnie przesłanki przemawiające za podejmowaniem studiów, a jakie argumenty przeciwko temu można wymienić?

Jeżeli chodzi o plusy studiowania, na pewno należą do nich: zdobycie konkretnego zasobu wiedzy z danej dziedziny, posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, a także fakt, iż pracodawcy w wielu sytuacjach patrzą bardziej „przychylnym okiem” na absolwentów wyższych uczelni.

Jednakże jest także „druga strona medalu”. Coraz częściej mamy bowiem na rynku pracy do czynienia z sytuacją, w której pracodawcy oczekują od pracowników przede wszystkim doświadczenia w pracy na stanowisku podobnym do tego, na które odbywa się rekrutacja. Ponieważ studia, szczególnie dzienne, zabierają młodym ludziom bardzo dużo czasu, trudno jest zdobyć w tym okresie życia konkretne doświadczenie. Oczywiście łączenie studiów i pracy jest możliwe, ale utrudnione.

Inny argument przeciwko podejmowaniu studiów jest taki, że wielka liczba absolwentów uczelni wyższych powoduje, iż konkurencja pomiędzy nimi, w przypadku rekrutacji na konkretne stanowisko pracy, jest coraz większa. Innymi słowy, coraz trudniej zdobyć pracę odpowiadającą ukończonemu kierunkowi studiów, ponieważ potencjalny pracodawca ma do wyboru rosnącą liczbę młodych ludzi, którzy ukończyli podobny kierunek.

Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja w zawodach, które nie wymagają wyższego wykształcenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o profesje specjalistyczne w budownictwie, elektryce, hydraulice, przemyśle ciężkim, itp. Coraz mniejsza liczba osób specjalizujących się w tych zawodach powoduje, że o pracę tutaj coraz łatwiej. Rzeczą naturalną jest, że podejmowanie studiów bardzo utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia podjęcie pracy w jednej z wymienionych profesji specjalistycznych. Co ważne, poziom zarobków w tego rodzaju zawodach jest podobny do tych, z którymi mamy do czynienia w zawodach, na których wyższe wykształcenie jest wymagane.

Powyższe kwestie pokazują, że nie w każdej sytuacji studia są opłacalne. Studiowanie jest oczywiście stworzone dla dużej grupy młodych ludzi, ale na pewno nie jest tak, że bez ukończenia wyższej uczelni nie można podjąć dobrze płatnej pracy. Wszystko zależy od tego, jak młody człowiek pokieruje swoim losem.