Dzisiejsza Polska jest dla młodych osób u progu dorosłości miejscem trudnym – coraz więcej mówi się o malejącym znaczeniu studiów wyższych oraz o tym, iż młodzi w poszukiwaniu pracy wcale ich nie potrzebują. W świecie wyższych uczelni odnajdują się jedynie inżynierowie, czyli studenci profili inżynierskich, głównie skupiających się na robotyce oraz procesach komputerowych. Nie każdy jednak jest w stanie ukończyć tego rodzaju studia. Co mają do wyboru osoby, które pragną szybko zdobyć wykształcenie i podjąć pracę, zdobywając tym samym doświadczenie? Odpowiedzią na to pytanie mogą być instytucje takie jak studium.

Czym jest studium? Mianem studium określamy placówki zaliczające się do tych samych, co szkoły policealne. Kierowane są one do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają wykształcenie średnie,ale sama matura nie jest wymagana. Uczniowie studium to zazwyczaj osoby po 19-tym roku życia. Studium daje im możliwość nie tylko dalszego kształcenia, ale również odnalezienia się na rynku pracy znacznie szybciej niż potencjalny student dzienny. Co ważne, studium dzielić można na prywatne i państwowe – od tego zależy, czy jest ono płatne, czy oferuje swoim studentom staże oraz płatne praktyki. Wiele placówek tego typu jest również doskonale przygotowana do kształcenia praktycznego – studia posiadają liczne sale do ćwiczeń, w których uczniowie przygotowują się do praktycznego wykonywania swojego nowego zawodu. Studium to rodzaj szkoły, w której wykładowcami często są również wykładowcy akademiccy. Niejednokrotnie podkreślają oni, iż poziom nauczania podczas 2 lat konkretnego kierunku wcale nie odbiega od tego, co studenci przerabiają na studiach dziennych w uczelniach państwowych

kto decyduje się na studium? Przede wszystkim osoby, które w szybki sposób pragną zdobyć konkretne wykształcenie po 2 latach studium oraz pozytywnym wyniku egzaminu końcowego student otrzymuje tytuł technika, który uprawnia go do wykonywania konkretnego zawodu Jest to opcja, która coraz chętniej wybierana jest także przez osoby posiadające dobre wyniki z matury – wynika to przede wszystkim z dewaluacji instytutu uniwersytetu. Coraz więcej osób jest zdania, iż studia wyższe wcale nie gwarantują dobrej pracy w przyszłości. Wiele osób jest również zdania, iż tego rodzaju studia zdecydowanie straciły na swojej wartości.

Jak wygląda sylwetka absolwenta studium? W przypadku studium trwającego dwa lata absolwent ma możliwość poznania przyszłego zawodu – nabywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Uczeń studium ma możliwość odbywania praktyk zawodowych w miejscu przyszłej pracy. Absolwent potrafi rozwiązywać typowe problemy związane z nowym miejscem pracy oraz swoimi obowiązkami.

Czy studium jest chętnie wybierane? Przede wszystkim ze względu na długość trwania – klasyczne studia licencjackie trwają 3 lata – to o rok dłużej niż studium. Absolwenci tego typu placówek podkreślają również, iż to szansa na szybkie zdobycie wymarzonego zawodu. Studium może być również bezpłatne, często jest ono w dużych miastach – nie ma więc konieczności podejmowania nauki z dala od domu.