studia-online-w-AFIB-Vistula-obrazek_duzy_4037644W czasach niżu demograficznego i stale zmniejszającej się liczby kandydatów na studentów, uczelnie wyższe starają się nieustannie poszerzać swoją ofertę. Wraz z rozwojem technologii komputerowych i internetu nastąpił też postęp w dziedzinie kształcenia na odległość, zwanego też e-learningiem. Choć nadal mało jest uczelni mających taki tryb studiowania w swej ofercie, niewątpliwie rośnie zainteresowanie tą formą studiów. Taki model nauki skierowany jest zwłaszcza do osób, które muszą pogodzić studia z innymi obowiązkami, lub też opuściły kraj, a nie chciałyby rezygnować z wyższego wykształcenia. Pod tym względem studia w trybie online przeważają nad formą zaoczną, ponieważ nie trzeba co drugi weekend poświęcać kilku godzin, by dojechać na zjazd i wrócić do domu.
Polskie uczelnie wprowadzając model kształcenia na odległość wzorowały się na podobnych, działających i sprawdzonych już wcześniej przez uniwersytety w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nauka w formie e-learningu odbywa się bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie i tempie. Przekazywanie wiedzy odbywa się za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Niezbędne w tym procesie kształcenia jest więc posiadanie komputera i stałego dostępu do internetu. Nauczanie prowadzone jest na platformach naukowych, dostępnych dla studentów we wszystkie dni tygodnia i o każdym czasie. Wykładowcy zamieszczają tam stosowne podręczniki multimedialne, a także zadania do wykonania. To właśnie przez internet studenci pozostają w kontakcie z wykładowcami oraz innymi uczestnikami studiów. Na forach lub za pośrednictwem e-maila mogą oni rozwiewać swoje wątpliwości odnośnie realizowanego programu studiów czy też zaliczania poszczególnych ćwiczeń. Możliwe jest też porozumiewanie się z wykładowcą na czacie. Studenci mają też możliwość regulowania w pewnym stopniu tempa, w jakim zaliczają poszczególne przedmioty oraz, co z tego wynika, czasu studiowania. Studiowanie w trybie online wymaga niewątpliwie od studenta umiejętności zmotywowania się i większej samodyscypliny, niż w przypadku studiów dziennych. Taka forma edukacji ma jednak swoją przewagę pod względem finansowym szczególnie dla osób z mniejszych miast, bowiem nie trzeba zmieniać miejsca zamieszkania, by studiować. Zgodnie z założeniami ministerstwa szkolnictwa wyższego odnośnie kształcenia na odległość, w taki sposób uczelnia może zrealizować 60 proc. z puli godzin dydaktycznych przeznaczonych na rok studiów. W celu zaliczenia zajęć praktycznych czy laboratoriów z określonych przedmiotów, studenci muszą pojawić się w murach uczelni. Podobnie jest, jeśli chodzi o sesje egzaminacyjne. Jeśli studiujący w trybie online wyrażają taką chęć, uczelnia pozwala im na uczestniczenie w zajęciach, jakie odbywają się na studiach niestacjonarnych na danym kierunku. Taka opcja daje między innymi szansę do bezpośredniego skonsultowania się z wykładowcami w trakcie semestru. Studia w formie e-learningu to wciąż nowe rozwiązanie na rynku edukacyjnym, ale na pewno godne uwagi.