pobrany plik (3)Do najczęściej wybieranych kierunków studiów należą między innymi prawo, medycyna czy niektóre filologie obce. Często wybierana przez absolwentów szkół średnich, i to już od dawna, jest psychologia. Każdego roku bardzo wielu kandydatów staje do walki o jedno miejsce, szczególnie na wydziałach najbardziej znanych uniwersytetów. Tak duże zainteresowanie psychologią wynika po części z dużej przydatności w wiedzy, jaką można pozyskać, studiując ten kierunek. Da się ją wykorzystać zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy, niekoniecznie wykonując przy tym zawód psychologa.

Psychologia to dziedzina wiedzy, która zajmuje się analizą ludzkiej psychiki. Bada zachowanie człowieka i jego relacje ze środowiskiem, w jakim funkcjonuje. Studiów na pewno nie można zaliczyć do lekkich i przyjemnych, z racji ogromu wiedzy, jaką trzeba w ich trakcie opanować.
Decyzję o takim kierunku nauki, należy podjąć odpowiednio wcześniej. Większość uniwersytetów wymaga od kandydatów zdawania na maturze określonych przedmiotów. Są to zwykle język polski, język obcy oraz jeden przedmiot dodatkowy do wyboru spośród fizyki, biologii, historii lub matematyki. Liczy się uzyskanie jak najlepszych wyników, bo tylko to zapewni zdobycie wymarzonego indeksu.

Psychologię studiuje się w trybie pięcioletnim. Wybrać można uczelnię prywatną lub państwową, a także tryb studiów- dzienny, zaoczny lub wieczorowy. Uniwersytety najczęściej oferują też studia doktoranckie, na które decydują się osoby chcące prowadzić badania naukowe. Przedmioty, jakie muszą zaliczyć studenci podzielone są zwykle na kilka bloków tematycznych, w zależności od uczelni. Do przedmiotów ogólnych, których celem jest wprowadzenie do psychologii jako nauki, należą: historia myśli psychologicznej, biologiczne podstawy zachowań, a także socjologia z antropologią czy filozofia, zaliczane już bardziej do ogólnouniwersyteckich. Najważniejsza grupa to ta związana z zajęciami ściśle kierunkowymi. W programie studiów pojawiają się więc takie przedmioty jak psychologia poznawcza, społeczna, osobowości, rozwoju, emocji czy psychopatologia. Pewien zakres godzin w planie studiów poświęcony jest też na poznanie metod badań psychologicznych. Dodatkowo studenci uczęszczają też na zajęcia takie jak etyka zawodu psychologa, technologia informacyjna czy lektorat z języka obcego. Po drugim lub trzecim roku studiów wybierają też jedną ze specjalizacji oferowanych przez uczelnię i realizują zajęcia o nieco węższym zakresie tematycznym. Do ukończenia studiów psychologicznych niezbędne jest napisanie i obrona pracy magisterskiej. Po opuszczeniu murów uczelni wyższej, absolwenci mają szerokie możliwości zawodowe. Wielu z nich trafia do ośrodków zdrowia lub otwiera gabinety psychologiczne. Zajmują się też prowadzeniem terapii dla osób walczących z różnymi rodzajami uzależnień. Niektórzy sprawdzają się w zawodach związanych z reklamą i szeroko rozumianym marketingiem. Czy każdy może zostać psychologiem? Chyba nie. Będzie to dobry wybór dla tych, których nie przeraża pomoc innym ludziom w pokonywaniu problemów osobistych.