Edukacja Wyższa

W stronę Skandynawii

81036735Ukończenie popularnych kierunków studiów nie daje pewnych szans na pracę- niektórzy absolwenci przekonują się o tym na własnej skórze. Czy w ogóle dyplom magistra w kieszeni gwarantuje w dzisiejszych czasach zdobycie pracy? Można by długo zastanawiać się nad odpowiedzią na to pytanie. Szansę na zatrudnienie zwiększają na pewno dodatkowe umiejętności, które niekoniecznie stanowią efekt wiedzy nabytej na studiach. Przepustką do kariery może być też pewien element w życiorysie, który przyciąga uwagę, jak na przykład rzadko wybierany kierunek studiów. Do takich na pewno zaliczają się kogniwistyka, archeologia podwodna czy filologie obce takie jak turkologia lub koreanistyka. W pewnym sensie za raczej niszowy kierunek można uważać skandynawistykę. Jej absolwentów na rynku pracy jest na pewno o wiele mniej niż osób posiadających dyplom filologii angielskiej czy niemieckiej. Choć ostatnimi laty liczba kandydatów na studia skandynawskie nieco się zwiększyła, to uczelni mających je w swojej ofercie nie ma na mapie kraju aż tak wiele. W przyszłości być może ta sytuacja ulegnie zmianie, choćby ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na tłumaczy- specjalistów od języków skandynawskich. Na popularność tego kierunku w pewnym stopniu wpływa też pozycja, jaką zajmują państwa skandynawskie w Europie. Dania, Norwegia i Szwecja uchodzą za jedne z najbardziej rozwiniętych krajów na naszym kontynencie. Nie bez znaczenia pozostaje też niewielka odległość pomiędzy nimi a Polską.

Aby zostać ekspertem w zakresie filologii norweskiej, duńskiej lub szwedzkiej, należy ukończyć trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Można uczyć się dziennie lub zaocznie. Oprócz grupy przedmiotów ogólnouniwersyteckich, studenci zaliczają zajęcia specjalistyczne takie jak słownictwo, literatura, tłumaczenia pisemne i ustne. W czasie studiów uzyskują wiedzę z historii, polityki i kultury państw skandynawskich. Po pierwszym roku studiów wybierają zwykle jedną z trzech specjalności: norweską, szwedzką lub duńską. Pozwala to na dogłębne poznanie języka wiodącego. Dodatkowo też studenci uczestniczą w zajęciach z drugiego języka skandynawskiego, który opanować powinni na poziomie podstawowym. Atrakcją na niektórych wydziałach uniwersyteckich są wizyty skandynawskich polityków, artystów czy poetów, przyjeżdżających z wykładami gościnnymi. Zdarza się też, że pewne zajęcia na danym roku odbywają się z udziałem wykładowców pochodzących z Północy. Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym i szlifowaniem swoich umiejętności językowych na miejscu, mają okazję skorzystać z wyjazdu na stypendium zagraniczne. W ten sposób mogą również odbyć praktykę zawodową, której zaliczenie wymaga każda uczelnia.

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności skandynawskiej daje absolwentowi możliwość pracy w branży tłumaczeniowej, a także we wszystkich instytucjach współpracujących z Norwegią, Szwecją czy Danią. Studia oprócz doskonałej znajomości języka obcego zapewnią też uzyskanie rzetelnych informacji na temat stosunków polsko- skandynawskich.

Możesz również polubić…