girl-476977_1280Wybór kierunków studiów to bardzo ważna sprawa, ale jednocześnie niezwykle trudna. Kiedy znajdujemy przed takim wyborem jesteśmy jeszcze bardzo młodymi ludźmi, często nie do końca wiedzącymi co tak naprawdę chcemy w dorosłym życiu robić. Dokonując procesu wyboru kierunku studiów najczęściej bierzemy pod uwagę dwa elementy.

Zainteresowania i pasje

Jednym z takich czynników są zainteresowania absolwenta szkoły średniej. Często to właśnie nimi, swoimi zainteresowaniami, czy hobby, kierujemy się wybierając kierunek studiów. Ma to swoje dobre i złe strony. Z jednej strony studiować będziemy to co naprawdę lubimy i to co sprawia nam satysfakcję. Dzięki temu samo studiowanie może być dla nas przyjemnością. Z drugiej strony, często dokonując wyboru kierunku studiów kierując się zainteresowaniami, wybieramy te kierunki, które niekoniecznie są pożądane na rynku pracy. Dzieje się tak najczęściej po wyborze humanistycznych kierunków studiów. Wybierając polonistykę czy filozofię, możemy owszem studiować to co naprawdę lubimy, ale musimy być jednocześnie przygotowani na to, że po zakończeniu edukacji na studiach wyższych, możemy mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Odpowiedniego, to znaczy takiego, który będzie wiązał się ze skończonym kierunkiem studiów. Podejmując pracę w kierunku kompletnie innym i różnym, niż ten który się studiowała, sprawia, iż należałoby sobie zadać pytanie, czy warto było poświęcić pięć lat na edukację w szkole wyższej.

Wymiar praktyczny kierunku studiów – przyszły zawód

Oprócz zainteresowań nabytych w szkole średniej, innym czynnikiem jest walor praktyczny kierunku studiów. Innymi słowy, wybieramy taką uczelnię i ten kierunek studiów, który da nam w przyszłości zatrudnieniem. Najczęściej w takim przypadku wybieramy takie kierunki studiów jak prawo, medycyna, czy kierunki techniczne na politechnikach. Często wybór pada także na informatykę czy programowanie. Pamiętać jednak należy o tym, że sam fakt studiowania danego kierunku pod kątem praktycznym, nie oznacza jednak, iż zakończy się to sukcesem. Kierunki takie najczęściej wymagają odpowiednich predyspozycji od kandydata. Nie wszyscy zatem, którzy chcieliby studiować medycynę czy informatykę posiadają odpowiednie predyspozycje, które pozwolą danemu studentowi ukończyć dany kierunek. Pewne jest jednak to, że ukończenie studiów praktycznych, technicznych, daje absolwentowi bardzo duże szanse na znalezienie pracy w zawodzie.

Oczywiście najlepszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie zarówno zainteresowań i naszych pasji, jak i wymiaru praktycznego wybranego kierunku studiów oraz zawodu. I jest to oczywiście możliwe. Można przecież interesować się programowaniem i wybrać informatykę jako swój kierunek studiów. Tym, którzy mają to szczęście i mogą połączyć swoje zainteresowania z konkretnym zawodem, na pewno będą miałby najmniejszy problem z wyborem kierunku studiów, a po ich zakończeniu, z odnalezieniem się na lokalnym rynku pracy.