Class Of University Students Using Laptops In Lecture
Class Of University Students Using Laptops In Lecture
Class Of University Students Using Laptops In Lecture

Wybór drogi zawodowej nie jest prosty. Na początku trzeba poznać swoje predyspozycje, zainteresowania i możliwości. Oczywiście bardzo ważne jest także zapotrzebowanie na rynku pracy. Jednak to nie tak łatwo jest przewidzieć. Proces edukacji w końcu trwa wiele lat, trudno więc oczekiwać, że faktycznie utrafi siew taki kierunek, na jaki będzie zapotrzebowanie. Niestety to pokazała pułapka tzw. przyszłościowych, modnych kierunków, kierunków zamawianych. Wiele osób się na tym rozczarowało. Okazało się, że wcale nie ma masowego zapotrzebowania na niektóre kierunki, właśnie na te uznawane za bardzo przyszłościowe i innowacyjne, niekiedy jest tak, że uczelnie są dużo bardziej do przodu niż rynek pracy, więc to zapotrzebowanie się nie pokrywa. Dlatego wart mieć też jakąś alternatywę, wiedzieć, zdawać sobie sprawę, że niekoniecznie się będzie w danej branży czy w danym zawodzie pracować. Na pewno w przypadku niektórych kierunków, na racę, karierę, mają szanse tylko ci najbardziej wyjątkowi, ambitni absolwenci, którzy w dodatku chcą się dalej dokształcać i mają taką finansową i życiową możliwość. Dlatego tak naprawdę wiele zależy od indywidualnych możliwości i predyspozycji. Nie zawsze da się to ustalić już na zaawansowanym nawet etapie edukacji, kiedy to trzeba wybierać np. kierunek zawodowego kształcenia, wybór studiów. Tutaj ważne są predyspozycje, zainteresowania i możliwości, bo inaczej i tak ta kariera, zawód nie będzie dobrym pomysłem [kliknij]. Jeśli ktoś lubi zmiany, jest aktywny, lubi kontakt z ludźmi, nie znosi monotonii to nie będzie np. dobrym księgowym, choćby był bardzo dobry z matematyki i bardzo skrupulatny. Z kolei np. w zawodzie handlowca potrzebne są takie cechy, jak dobrze rozwinięte cechy komunikacyjne, życzliwość, pewien spryt. Inaczej nie wróży się dobrej kariery. Dotyczy to wszystkich zawodów wymagających kontaktu z ludźmi. Są osoby, które do takich zawodów się nie nadają. Szczególnie w sytuacji, gdy dan praca wymaga współpracy z ludźmi o specyficznych wymaganiach, czyli np. z dziećmi, z ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi. Tutaj już te wymogi są szczególnie duże, gdyż trzeba mieć do tego szczególne predyspozycje. Są osoby, które bardzo nastawione są na rozwój, na budowanie swojej kariery, na kształcenie się, podnoszenie kompetencji. Są też takie, które cenią przede wszystkim poczucie spokoju i bezpieczeństwa, nie lubią zmian. Każdy musi więc brać pod uwagę te wszystkie warunki przy wyborze zawodu.