Czym są studia stacjonarne? Nazwa ta określa się tok studiów w trybie dziennym, trwający od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne są najczęściej wybieranymi studiami – młodzi ludzie tuz po maturze bardzo rzadko decydują się na studiowanie zaoczne oraz jednocześnie podjęcie pracy zarobkowej. Wynika to z wielu faktów. Studia stacjonarne są również określane jako takie, które wymagają przynajmniej połowicznie uczestnictwa uczniów oraz wykładowców w wykładach bezpośrednich W przeciwieństwie do studiów niestacjonarnych – te mogą być prowadzone również poprzez materiały przesyłane drogą elektroniczną. Studia stacjonarne nadal są jednymi z najchętniej wybieranych – wiele młodych osób jest przekonanych, iż jednocześnie będzie to szansa na przedłużenie beztroskich lat nauki. prawdą jest jednak, iż studia stacjonarne wydają się być najmniej wymagające – w przeciwieństwie do studiów zaocznych ten rodzaj studiowania nie wymaga od studentów wiele samodzielnej pracy poza zajęciami.

Jakie są zasady obowiązujące na studiach stacjonarnych? Aby dostać się na studia stacjonarne należny osiągnąć odpowiedni pułap procentowy z danego przedmiotu, który wymagany jest na danym kierunku. Studia te wymagają również odpowiedniej absencji, szczególnie w przypadku ćwiczeń. pomimo, iż zarówno wykłady jak i ćwiczenia są obowiązkowe, w większości przypadków studenci często opuszczają przydługie wykłady i samodzielnie zapoznają się z materiałem w domu. Studia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do piątku – w tym czasie studenci odbywają również obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Studia stacjonarne odbywają się w salach z udziałem wykładowców. Najczęściej jeden wykład trwa ok. 1,5 godziny – często studenci mogą liczyć na krótkie przerwy związane z możliwością wyjścia na świeże powietrze czy spożycia posiłku. Każdy semestr studiów stacjonarnych kończy się sesją, czyli okresem w którym studenci stacjonarni zdobywają zaliczenia oraz zdają egzaminy. Oceny oraz niezbędne podpisy wykładowców zbierają oni w indeksach studenckich. W czasie sesji nie ma zajęć.

Studenci studiów stacjonarnych mogą liczyć również na wiele ciekawych możliwości wyjazdów zagranicznych – ma to związek z programami wymiany studentów. Na ich podstawie studenci wyjeżdżają na semestr do uczelni w innym kraju.

Studia stacjonarne nadal są chętnie wybierane przez młodych ludzi. Przede wszystkim jest to dla nich szansa przedłużenia okresu, w którym mogą oni się uczyć oraz odłożyć poszukiwania pracy. Podczas studiów zdobywają oni również odpowiednią wiedzę związaną z konkretnymi zagadnieniami, które z pewnością przydadzą się podczas pracy zawodowej.

Czy studia stacjonarne wykluczają pracę zarobkową? Zdecydowanie nie. Pomimo, iż wiele osób pozostaje na utrzymaniu rodziców studenci stacjonarni decydują się na pracę podczas weekendów. Najczęściej jest to praca związana z gastronomią – studenci zatrudniają się w roli kelnerów, barmanów czy pomocy kuchennych na popołudnia oraz wieczory weekendowe. Dzięki temu mogą zdobyć dodatkowe fundusze na swoje potrzeby.