Studia to w Polsce nadal klasyczna i najbardziej pożądana droga do osiągnięcia wyższego wykształcenia. Pomimo tego, iż wiele osób uważa, iż poziom polskich uczelni znacząco spada, z pewnością nie można powiedzieć tego o uczelniach medycznych, które stale kształcą wysokiej klasy specjalistów. Studia medyczne nadal utrzymują się w ścisłej czołówce kierunków najbardziej obleganych. Co jedna istotne – osoby wybierające się na studia medyczne nie podejmują tej decyzji pod wpływem chwili – najczęściej jest to decyzja przemyślana i odpowiednio motywowana. Studia medyczne uważane są za trudne i wymagające – wiele osób studiujących medycynę przyznaje, że nie mogą oni w pełni korzystać z życia studenckiego, gdyż ogrom nauki zmusza ich wyłącznie do siedzenia nad książkami prawda jest jednak taka, iż nauka ta się opłaca.

Wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów nadal królują studia medyczne. Dlaczego? Młodzi ludzie najczęściej wymieniają tutaj wysokie zarobki oraz wysokie szanse na zatrudnienie, bez względu na to, czy w kraju czy też za granicą. Studia medyczne dają gwarancję pracy oraz doskonałych zarobków, również możliwości długiej pracy. Istotne jest to, iż studia medyczne i późniejszy zawód lekarza kojarzony jest przede wszystkim z pewnego rodzaju splendorem. Młodzi ludzie często mówią również o możliwości pomagania innym – altruizm jest tutaj najczęstszym powodem. Wiele młodych ludzi decyduje się na studia medyczne z powodów rodzinnych – wiele rodziców takich osób wykonuje zawód lekarza lub też jest związanych w iny sposób ze służbą zdrowia – decyzja ta jest więc niejako naturalna.

Jak wyglądają studia medyczne? Studia medyczne trwają 5 lat – proces nauki zakończony jest egzaminem ogólnym. Rok młody lekarz musi spędzić na stażu lekarskim – po nim zobowiązany jest napisać egzamin z wiedzy ogólnej, który uprawnia go do wykonywania zawodu. Podczas studiów medycznych młodzi adepci medycyny muszą zapoznać się bliżej z takimi przedmiotami jak biologia, chemia, fizyka – wszystko to bowiem będzie wykorzystywane podczas ich pracy zawodowej Każdy ze studentów medycyny podkreśla, iż każdy z nich miał wątpliwości – zazwyczaj chodzi o pierwsze dwa lata nauki. Czego uczy się student na kierunku takim jak studia medyczne? Bez względu na obraną specjalizację (co następuje dopiero po kilku latach nauki), student medycyny jest kształcony nalekarza ogólnego – ma on być rozeznany nie tylko w budowie ciała, ale też najczęstszych choroba, schorzeniach. Studenci na każdym roku muszą odbywać również obowiązkowe praktyki w szpitalach czy innych placówkach medycznych. Od tego zależy ich zaliczenie semestru

Czy studia medyczne są nadal popularne w Polsce? Zdecydowanie tak – na jedno miejsce przypada wielu kandydatów. Tylko osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki z matury z biologii czy matematyki mogą obiegać się o miejsce na uczelni. Wiele uczelni organizuje wewnętrzne egzaminy medyczne, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej selekcjonować kandydatów na przyszłych lekarzy. Wiele uczelni medycznych oferuje swoim najlepszym studentom płatne praktyki oraz staże w dużych placówkach medycznych. To jedna z ciekawszych opcji dydaktycznych dla młodych lekarzy.