Wśród wielu możliwości kształcenia w Polsce istnieje wiele ciekawych placówek, dzięki którym możliwe jest nabywanie wiedzy również po okresie szkoły licealnej, ale bez konieczności posiadania matury. Do takich placówek zalicza się przede wszystkie szkoły policealne, które są nadzieją szczególnie dla osób, które posiadają wykształcenie średnie, ale z powodów losowych nie zdały egzaminu maturalnego. Dla osób takich automatycznie zamykana jest droga na studia. Szkoły policealne dają im możliwość nabywania konkretnego wykształcenia na danych kierunkach nauczania oraz zdobywania tytułów. Szkoły policealne można podzielić na publiczne oraz niepubliczne – w zależności od statutu są one bezpłatne lub też płatne dla słuchaczy. Zazwyczaj czas trwania nauki wynosi 4 semestry, czyli dwa lata, jednak to sama szkoła oraz MEN musi zadecydować o długości nauki na konkretnym kierunku. W szkołach policealnych zaliczanych do szkół publicznych uczniowie dostają indeksy oraz legitymacje szkolne, przez co przysługują im takie same zniżki ustawowe jak studentom studiującym na uczelniach wyższych. Szkoły policealne dają możliwość zdobycia zawodu technika, co jest poprzedzone egzaminem zawodowym. Wyłącznie nauka czteroletnia daje możliwość przystąpienia do tego rodzaju egzaminu.

Czy szkoły policealne są skuteczne? Zdecydowanie tak. W dobie, kiedy znacznie upada mit studiów wyższych, szkoły policealne zaczynają cieszyć się coraz większa popularnością. Wynika to nie tylko z możliwości zdobycia konkretnego tytułu już po dwóch latach, ale również z powodu tego, iż wielu absolwentów jest w stanie znaleźć pracę od ręki. oferta dydaktyczna szkół policealnych nie różni się wiele od oferty klasycznych studiów. Wiele szkół współpracuje z doświadczonymi nauczycielami oraz wykładowcami oraz dysponuje salami ćwiczeń wyposażonymi w najlepszy sprzęt do badań.

Szkoły policealne umożliwiają również odbywanie praktyk na terenie zaprzyjaźnionych zakładów czy firm. Dzięki temu uczeń ma możliwość odbycia stażu kierunkowego i wpisania go sobie do swojego CV. Szkoły policealne organizują dla swoich uczniów wiele ciekawych wyjazdów naukowych, prelekcji, także starają się ich integrować podczas licznych zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu nie tylko podnoszą swój wizerunek, ale są polecane innym.

Czy szkoły policealne cieszą się dużym zainteresowaniem? Zdecydowanie tak. Wynika to przede wszystkim z malejących szans na znalezienie pracy po ukończeniu studiów wyższych i paradoksalnie – większej możliwości znalezienia zatrudnienia właśnie z tytułem technika danego zawodu. Szkoły policealne cieszą się zainteresowaniem nie tylko osób, którym powinęła się noga podczas matury – również osoby, które uzyskały pozytywny wynik pragną zdobyć konkretne wykształcenie i doświadczenie w tego typu placówkach.

Szkoły tego rodzaju znajdują się w praktycznie każdym średnim i dużym mieście w Polsce. Oferują one różnorodną ofertę dla potencjalnych uczniów i stale poszerzają kierunki kształcenia. warto szukać placówek sprawdzonych, polecanych przez osoby zaufane.