240px-UW-katedra_arabistyki_i_islamistyki_tabliczkaOd pewnego czasu rośnie zainteresowanie kandydatów studiowaniem filolologii orientalnych. Na uniwersytetach, które oferują takie kierunki, liczba kandydatów na jedno miejsce przekracza nawet 20 osób. Aby znaleźć się na liście przyjętych, należy pochwalić się świetnymi wynikami, uzyskanymi na egzaminie dojrzałości. Do najbardziej popularnych orientalnych filologii obcych zaliczają się japonistyka, sinologia lub arabistyka. Bez wątpienia znajomość tak mało znanych w naszej części kontynentu języków obcych, może zwiększyć szanse na zdobycie w przyszłości wymarzonej posady.

Na zainteresowanie arabistyką wpływa z pewnością stale zwiększające się znaczenie krajów arabskich na mapie całego świata. Niektórzy decydują się na ten kierunek studiów, by poszerzyć swą wiedzę na temat bogatej kultury państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich. Nie bez znaczenia pozostaje też chęć zdobycia rzetelnych informacji na temat islamu, religii dominującej na tym obszarze, a tak różnie niekiedy interpretowanej. Arabistyka oferuje przyszłym studentom nie tylko zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim, ale też zdobycie rozległej wiedzy na temat kultury, literatury, historii, polityki, ekonomii i religii świata arabskiego. Najwięcej czasu poświęca się podczas studiów na poznanie języka, tak bardzo różniącego się od polskiego czy innych języków z rodziny indoeuropejskiej. Studenci muszą też zaliczyć zajęcia z innego języka orientalnego jak na przykład hebrajskiego lub tureckiego, a także z wybranego dialektu arabskiego. Dialekty to bowiem klucz do zrozumienia mowy potocznej mieszkańców tamtego rejonu. Za zjawisko powszechne uchodzi w państwach arabskich posługiwanie się językiem ogólnoarabskim w mediach, szkolnictwie czy w literaturze. Mowa codzienna to już tylko dialekty, których czasem występuje nawet kilka na obszarze jednego kraju.

Poza zajęciami językowymi do przedmiotów wykładanych na studiach arabistycznych zaliczają się: literatura klasyczna i współczesna, podstawy gramatyki i gramatyka opisowa, językoznawstwo, historia języka i świata arabskiego. Dodatkowo studenci uczestniczą też w zajęciach przygotowujących do pisania różnego rodzaju prac. Wszystkie przedmioty mają na celu przybliżenie świata arabskiego, charakteryzującego się tak ogromną różnorodnością pod względem polityki, religii czy obyczajowości dnia codziennego. Szkoły wyższe oferują studia z arabistyki w systemie dziennym lub zaocznym. W czasie ich trwania nie obowiązuje zwykle podział na specjalności. Najpierw należy ukończyć trzyletnie studia licencjackie, by potem móc ubiegać się o tytuł magistra na dwuletnich studiach uzupełniających. Zajęcia na wielu uczelniach prowadzą niekiedy wykładowcy- obywatele państw arabskich, którzy tam dorastali i potrafią jak nikt inny przekazać studentom fachową wiedzę na temat, bądź co bądź, nieco skomplikowanego dla nas świata arabskiego. Jakie możliwości daje studentom ukończenie arabistyki? Jak po każdej filologii obcej, mogą oni pracować jako nauczyciele lub tłumacze. Zdobytą wiedzę mogą też wykorzystać, robiąc karierę w firmach prowadzących interesy z państwami arabskimi.