Polskie szkolnictwo wyższe uważane jest za jedno z najlepszych w całej Europie. Pomimo negatywnych ocen prowadzących zajęcia liczba studentów nie spada – wiele osób nadal zainteresowanych jest kształceniem akademickim. Sami studenci nie widza różnicy, a studia nadal uważane są jako przepustka do lepszej kariery zawodowej. i mimo, iż współczesny rynek pracy silnie weryfikuje ten pogląd, młodzi nadal chętnie wybierają studia a nie kształcenie w konkretnym fachu. Polskie uniwersytety oraz uczenie kształcą studentów w wielu popularnych kierunkach, w tym również na kierunkach, które od lat nie dają dobrej pracy. W ten poczet zalicza się przede wszystkim socjologię, politologię, również anglistykę – rynek jest silnie nasycony specjalistami tego rodzaju. Warto, aby młodzi ludzie, podejmujący decyzje o studiach wyższych, zastanowili się jakie zawody są faktycznie niezbędne na polskim rynku pracy i pod tym kątem wybierali przyszłość dla siebie. Okazuje się bowiem, iż już z tytułem licencjat można obiegać się o dobrą pracę i zadowalające zarobki.

Czym jest licencjat? Obecnie większość kierunków studiów podzielona została na dwa etapy – 3-letnie licencjackie oraz 2-letnie magisterskie. Dawniej wszystkie studia trwały tyle samo – 5 lat i zakończone były obrona pracy magisterskiej. Obecnie zmieniona forma miała ułatwić znalezienie pracy już po 3 latach studiów – one właśnie kończą się tytułem licencjat. Trzyletnie studia większość osób kontynuuje na studiach magisterskich. jest jednak spora grupa, która rezygnuje z dalszej nauki, a powody tego są bardzo różne.

Dlaczego młode osoby decydują się wyłącznie na licencjat? Licencjat daje możliwość uzyskania pierwszego poważnego dyplomu, dającego świadectwo ukończenia pewnego etapu studiów wyższych. Licencjat daje więc szanse na znalezienie zatrudnienia już po trzech latach studiów. Wiele młodych osób podejmuje to wyzwanie i nie decyduje się konturować studiów. Jakie są tego powody? Przede wszystkim wiele z nich stwierdza, iż dalsze studia dzienne nie mają sensu – to dla nich strata czasu a dodatkowy “papierek” magistra jest im zbędny. Dla wielu młodych ludzi dalsze utrzymywanie ich przez rodziców jest najzwyczajniej zbędne – pragną oni rozpocząć samodzielne zarabianie oraz pełne uniezależnienie, nawet kosztem niższych stanowisk w firmach. Decyzja o zakończeniu edukacji na licencjacie podyktowana jest także chęcią zakończenia etapu edukacji – wiele osób twierdzi, że poziom samych studiów jest niestety niski, i najzwyczajniej również jest to strata czasu.

Czy licencjat popłaca? Wiele osób twierdzi, że tak. Potwierdza to przede wszystkim dotychczasowym stażem pracy. Wiele młodych jest zdania, iż prawdziwą wiedzę zdobywa się obecnie przede wszystkim podczas pracy zawodowej, a nie na salach wykładowych. Licencjat jest więc tu pewnym kompromisem pomiędzy ambicją, oczekiwaniami rodziny czy społeczeństwa, jak również własnymi potrzebami. Pozwala na uzyskanie stopnia wykształcenia wyższego, jak również na rozpoczęcie samodzielnego zdobywania doświadczenia podczas pracy zawodowej. Licencjat pozwala również przedłużać nieco czas samej nauki i poznania, czym jest życie studenckie.